home om oss kontakt
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
Vi-skogen:

Vi-skogen är en biståndsorganisation som arbetar för att skapa förutsättningar för bönderna runt Victoriasjön i Afrika att öka sin egen matsäkerhet. Bönder utbildas i en odlingsmetod där man samplanterar träd och grödor. Över en miljon fattiga människor har härmed fått möjlighet att själva förbättra sina villkor.

läs mer

Stadsjord:

Intresset för odling och lokal mat bara växer. Och viljan att själv bidra till bygget av det hållbara samhället är stort i Högsbo och i Bergsjön. På kyrkans mark odlas maten gemensamt. Grönsaker skördas, läggs in, syras och säljs på en skördemarknad. För ett ’roligare, varmare och mer hållbart’ samhälle.

läs mer

Landshare:

Landshare sammanför människor som har en passion för att odla inhemsk mat, med dem som har mark att dela med sig av. En slags modern smart nätbaserad förmedling för gemensamma lösningar.

läs mer

Nätverket Mykorrhiza:

Nätverket Mykorrhiza startades från början av en grupp unga som kom fram till att det som behövs är en rörelse som praktiskt verkar för förändring. Inte snacka utan göra metoder. Lokal matförsörjning och utbyte i ett europeiskt nätverk är deras svar.

läs mer

Urban matodling i Havana-Cuba:

Mat är vanligtvis den största utgiften för de fattiga hushållen i städerna. Mer än halva inkomsten går till mat. Därför är det ett klokt beslut att odla själv. BBC2-serien “Around the world in 80 Gardens” visar bland annat fördelarna med den urbana matodlingen i Havana.

läs mer

Matparken:

’Matparken i Gottsundagipen, Uppsala: Här skapas en spirande grönsakspark där Lokalbefolkningen är med och deltar, både i uppbyggnaden av själva området och i olika aktiviteter som t.ex. kurser och workshops.’

läs mer

Bokashi-metoden:

Bokashi kommer ursprungligen från Japan. Med hjälp av Bokashi-metoden kan man kompostera sitt eget matavfall och få tillgång till fantastisk kompost att odla i, samtidigt som kostnaden för sophanteringen minskar.

läs mer

Solvatten:

En specialdesignad 10 liters vattendunk som med hjälp av solens UV-ljus omvandlar smutsigt vatten till rent dricksvatten, kan innebära att de 1.1 miljarder människor som idag inte har tillgång till rent dricksvatten kan förbättra sina levnadsvillkor på ett fullständigt revolutionerande enkelt sätt. Petra Wadström heter uppfinnaren.

läs mer

Allwin:

Allwin är ett smart tjänsteföretag som arbetar med att distribuera samhällets överproduktion, till de som behöver. Varor som det absolut inte är något fel på men som har kort datum, som är felmärkta eller varor med B-märkning. Allwin å andra sidan hjälper företagen att minska kostnaderna för sitt avfall.

läs mer