home om oss kontakt
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
om oss:

Vi som tagit fram denna portal jobbar inom friendlygruppen.se Friendly är ett uppsåt, ett sätt att underifrån och mellan berörda parter, ta positiv makt över framtidens sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Vi tänker att de som får ta konsekvenserna av pågående strukturomvandlingar också har en särskild insikt om vad som behöver göras. Portalen hämtar exempel på detta från hela världen och är tänkt som en idébank för alla. Friendlygruppen är ett socialt innovationslab i Skåne.