Allwin:

Allwin samarbetar med industrin för att som man säger ”öka verkningsgraden av förädlade råvaror”. Det är smart. Det har redan belastat olika resurser att producera varorna, inte bara företagens utan också naturens. Att inte betrakta dessa varor som sopor, utan förmedla dem till hjälporganisationer och individer är affärsidén. ”Företag blir av med sin överproduktion enkelt och ekonomiskt, miljön belastas mindre och fullt fungerande varor som skulle kasseras kommer istället till användning”. Allwin arbetar i Öresundsregionen, i Stockholm och Göteborg. De företag som ingår i samarbetet vittnar om hur positivt det känns bland medarbetarna att på detta sätt både bidra till miljön och till sitt eget CSR-arbete. Corporate social responsibility handlar om att ett företag också har samhällsansvar. Allwin startades 2004 av Simon Eisner.

http://allwin.nu
Example button1 social ekonomi Example button2 Example button3
home om oss kontakt