Barn i stan:

Barn i stan arbetar i ett område i Malmö som ligger mellan större genomfartsleder. Seved ligger ganska centralt men ändå avskilt. Här bor en äldre generation svenskar tillsammans med inflyttade familjer från andra länder. Många kommer från Somalia. Fattigdomen är utbredd, liksom kriminaliteten. En nästa generation konstnärer och musiker har också flyttat hit på senare år. Barn i stan ville ändra och knyta ihop berättelsen om Seved, både inifrån och sen utåt. Berättelsen behövde komma underifrån. Det visade sig att området tidigare karakteriserats av kolonilotter. Vilken bra ingång. De gamla berättade. Man började odla upp en smal sträng av skabbigt gräs utanför lokalen man hyrde. Barnen hjälpte till, syskon tog ett handtag liksom föräldrar. Genom hela odlingssäsongen och fram till skörd var alla jätte engagerade. Grönsaker och kryddor tillagades eller gavs bort. Året därpå utökades odlingarna. De unga männen som sköter sitt liv på torget intill, ombads hjälpa till och gräva. Inga problem. Det som gör lillasyster glad eller mamma, klart man ställer upp! Av samma skäl har ingen vandalisering skett.

Projektet fick i uppdrag att för Miljöstrategiska avdelningen, Malmö stad, ta fram ett förslag på en plan för ekologisk omställning av Södra Sofielund (Seved) inom ramen för programmet ”Ekologisk Omställning av Efterkrigstidens Bebyggelse” Läs rapporten!

http://www.barnistan.info...

Idag är projektet vida känt. Fler och fler grässträngar och innergårdar har odlats upp för att ersättas
av grönsaker och örter. Odlingsnätverket Seved har startats. Nya avtal har slutits med fler fastighetsägare. Den positiva närvaron utomhus har ökat. Folk talar med varandra.Den gemensamma berättelsen är tydlig. Inget ändras över en natt, men man kan lära av varandra och bygga gemensamma nya berättelser. Man kan så frön och vattna dem av längtan till en gemensam hemkänsla.

Läs även Johanna Lööws uppsats
http://stud.epsilon.slu.se...
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt