Cradle Net:

William McDonough arkitekt & Michael Braungart kemist ”uppfann” begreppet Cradle to Cradle: Designstrategi från molekylnivå till stadsbyggnationer. Inget litet område precis. Men så är också utmaningen i vår tid. Lika stor! Vi kan inte ens nöja oss med vanlig återvinning menar de. Det mesta av vår återvinning är nervinning. Inte dåligt men inte tillräckligt bra. I naturen är allt uppvinning. Vi måste jobba likadant. Allt måste kunna bli något nytt antingen i bio-sfären eller i tekno-sfären. Det ska byggas in från början. Det ska vara lika smärtfritt som i naturen. Det ska bli vår nya ekonomi. Vår nya cirkulära ekonomi. Och det intressanta är att det lönar sig. En T-shirt är samtidigt kompost. En förpackning blir vatten. Bygger man på jordbruksmark, flyttas jordbruksmarken upp på taken som i sin tur reglerar temperaturen i byggnaderna och husen är gjorda av material som inte belastar naturen utan tillför den något.

Inte nog med att dessa båda praktiska visionärer har Kina som kund eller Ford, Cradle to Cradle har blivit ett världsomspännande nätverk. I Sverige finns Cradle Net. Alla som ingår jobbar på olika sätt gemensamt för att tillämpa och sprida information om framtidskonceptet Cradle to Cradle (C2C) i Sverige och över världen. Se filmen om William McDonoughs & Michael Braungarts arbete:

http://www.cradlenet.se...
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt