Landshare:

Landshare har över 58 00 medlemmar runt om i Storbritannien. Inom Landshare delar man idéer, resurser, kunskaper och mark. Hugh Fearnley-Whittingstall författare, opinionsbildare och ägare till River Cottage, som både producerar och serverar närodlad inhemsk mat, har även tagit initiativ till Landshare. Via hemsidan sprids nu denna passion och vision till alla som vill förvalta en utbyggnad av ekologisk inhemsk matproduktion. Förutom att fungera som förmedling kan man på hemsidan få tips och råd, dela med sig av erfarenheter och hitta förslag på vad man kan göra med det man odlat. Men Landshare är något ännu större. Det är ett jättelikt kollektiv. En social gemenskap. Ett sammanhang som på lokal nivå ger alla inblandade en känsla av att direkt bidra till hållbar framtid samtidigt som man har kul.

http://www.landshare.net
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt