Mercado Negro:

Kan man erövra ett vanligt vardagsobjekt och transformera det till något annat med ett helt nytt syfte? Ramon Coronado bodde i ett av de mest eftersatta områdena i LA, där gamla shoppingvagnar står och skräpar överallt, där det bor fullt med hemlösa i den enda parken, där barnen får leka på gatan för att det är för farligt att vara i parken. Där det inte finns något kvar alls som vänder sig till just barnen! Ramon Coronado tog vara på just dessa förutsättningar. De gamla shoppingvagnarna designades om till bord och stolar, till gungor. En enkel gest till barnen. Man behöver inte gå över ån efter vatten. Det finns möjligheter i det befintliga. Barn utan resurser brukar vara fantastiska uppfinnare. Man tar vad man har och leker fram ett nytt användningssätt. Vi borde lära mer av deras perspektiv och metoder. Det verkar Ramon Coronado ha gjort. Ett slags vagga till vagga koncept utan att någonsin ha hört talas om denna designteori. Tänk om vi kunde titta på fantasi hos barn och konstnärer, inte som något man bör växa ifrån, utan som en konstruktiv designmetodik!

Vi har som civilisation precis bestämt oss för att titta på naturens lösningar och försöka härma dem därför att de är så mycket bättre än våra, så kallad bio-mimicry. Parallellt borde vi utveckla play-mimicry som arbetsmetod, d v s lära av och härma de som leker för att de i det befintliga hittar helt nya möjligheter och lösningar.

http://www.ramoncoronado.info...
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt