Nätverket Mykorrhiza:

Mykorrhiza handlar om livsstil och om att öka graden av självförsörjning. Om att ta globalt resursansvar genom att odla, distribuera och konsumera mat på ett mycket mer lokalt plan. Det handlar om demokrati. Om kooperativa lösningar och perspektiv. De ställer frågor som: Vem äger staden? Det borde vara de som bor i den. Mykorrhiza har kartlagt vad som är ätligt i staden. De har i Malmö fått resurser att bygga upp en Community Garden mellan Rosengård och Möllan. Eftersom jorden är förgiftad kommer de först att undersöka odlingsmetoder/grödor som kan ”avgifta marken” utan att behöva byta ut all jord. Resultaten kommer att komma många andra till nytta i deras internationella nätverk. Mykorrhiza finns nu i Skåne/Malmö, Göteborg och Stockholm. I det europeiska nätverket reclaimthefields.org delar man med sig av kunskaper och erfarenheter.

http://www.mykorrhiza.se...
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt