Solvatten:

Solvatten som det lilla reningsverket kallas för, tog 10 år att utveckla. Men vad gör det när Petra Wadströms vattendunk kan rädda livet på alla dem som annars dör eller riskerar att dö av diarrésjukdomar. Istället för att gå kilometervis för att hitta något som kan likna rent vatten, istället för att ägna timmar åt att hitta ved för att kunna koka vattnet eller lägga stora delar av sin ekonomi på att köpa ved eller gasol för ändamålet, kan man nu enkelt rena upp till 30 liter vatten per dag.

Vatten fylls på i dunkens svarta skruvlock. Dunken ’delas’ och läggs i solen. Beroende på hur mycket sol man har tillgång till, tar det mellan 2-6 timmar att rena 10 liter åt gången. En indikator visar grönt ljus när processen är klar. Det rena vattnet hälls sen ut genom filtret i dunkens vita skruvlock. Nu har man dessutom varmt vatten. Vill man ha det kallt sätter man dunken i skuggan. Förutom att spara liv och fattiga människors ekonomi, kan Solvatten skapa ekonomi och bättre villkor genom att kvinnorna nu får tid att arbeta med annat. Dessutom kan Solvatten enkelt avstyra avskogning, ökenutbredning och eldning som tillsammans motsvarar 26 miljoner ton Co2 utsläpp per år 2020. Solvatten testas nu i några olika byar och städer i Afrika och Asien, men resultaten talar redan för sig själv.

http://www.solvatten.se
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt