Stadsjord:

Niklas Wennberg initiativtagare till Stadsjord sprider idén om stadsjordbruk runt om i Sverige. Men det är i Göteborg som det konkreta arbetet tagit gestalt. Kyrkans mark är ofta underutnyttjad och finns där människorna finns. Att vi kan arbeta för ett hållbart samhälle tillsammans, oavsett etisk bakgrund, oavsett trosuppfattning, är en av tankarna bakom dessa mötesplatser. Stadsjorden har först bökats upp av grisar som effekt frigör jorden från ogräs. Samtidigt gödslar de jorden. Bondens djur i stadsmiljön har flera positiva effekter. Man blir glad av grisar. Barnen tycker det är roligt. När de är klara med sitt arbete är det bara att sätta igång och odla.

Stadsjord bidrar på sitt sätt till vad de kallar ’nygammal hållbarhetskultur’.

http://stadsjord.blogspot.com
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt