Vi-skogen:

En journalist på Tidningen VI gjorde en resa till området runt Victoriasjön i Afrika och såg hur erosion efter avverkning gjorde det omöjligt att odla och försörja befolkningen. Vi-skogen blev ett faktum och har nu verkat i över 25 år i området. Vi-skogen samarbetar med Kooperation Utan Gränser. Först handlade verksamheten om att återinplantera skog. Idag handlar det om att i kooperativ ta fram trädfrön som bönderna själva kan plantera. Det handlar om att stödja utvecklingen av skogsjordbruk, agroforestry, där träd och grödor samplanteras för att öka matsäkerheten i områden som drabbas av klimatförändringar.

Det är en odlingsmetod som binder både kol och vatten i marken och som därmed förbättrar möjligheterna att bedriva framgångsrikt jordbruk i torra områden. Böndernas arbete med långsiktigt hållbara odlingsmetoder är också ett klimatarbete som bidrar till allas vår gemensamma framtid. För detta ska de få ersättning. Vi-skogen har tillsammans med Världsbanken tagit fram en metod för hur denna ersättning ska återföras.

http://www.viskogen.se...
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt