Window farm (fönsterträdgård):

Britta Riley, konstnär och social entreprenör, kom på själva idén. En första prototyp togs fram i teamet runt Window Farms. Tydliga beskrivningar av hur man bygger sin egen fönsterträdgård delades ut till folk att testa. Alla ombads komma med förslag på förbättringar. Över 15 000 människor, främst i USA, har sedan deltagit i utvecklingen av ett allt smartare system. Crowd sourcing kallas arbetssättet. Hela denna idé handlar om att utveckla lättillgängliga system för matproduktion i städerna. Här kan alla som har ett fönster odla året runt. Bidra till den egna matförsörjningen. PET-flaskor finns överallt. Idag kan den som inte vill bygga själv köpa färdiga kit.
En näringslösning pumpas med en liten pump upp till de översta PET-flaskorna, som i sin tur är anslutna till raden av flaskor under den översta osv. Näringslösningen droppar sen ner genom varje flaska med hjälp av tyngdlagen. När näringslösningen droppat genom alla flaskor pumpas den upp igen. Varje grönsak är planterad enbart i lecakulor. Windowfarms är en del i den gröna revolution som handlar om att vi måste odla i städer och att det är vi själva som måste komma på hur.

www.windowfarms.org...
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi
home om oss kontakt