top of page
SAMSPEL
Trass i eit levande og mangfaldig organisasjonslandskap, fell dessverre nokre grupper i samfunnet utanfor. Vi kan sjå ein tendens til aukande sosiale skilnader, og det vil vi gjere ein innsats for å endre. Samspel har fokus på å inkludere dei som fell utanfor gjennom å få dei med på organisert aktivitet på fritida. På denne nettsida finn du informasjonen du treng for å kunne lage til ei aktivitetsmesse som vil hjelpe barn og ungdom å finne sin aktivitet. Det finst òg gode verktøy ein kan nytte i inkluderingsarbeidet lokalt.
bottom of page